Κανονισμοί

Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος Bolf.gr. έως το 2022.12.31 εδώ.

Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος Bolf.gr από 1.01.2023

I. Ορισμοί

 • Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Κανονισμούς σημαίνουν:
 • 1.1 Πελάτης - φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, οι διατάξεις των οποίων παρέχουν ειδικά νομική ικανότητα, η οποία τοποθετεί μια παραγγελία εντός του Καταστήματος.
 • 1.2 Αστικός Κώδικας (Πολωνίας)- ο Νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (Εφημερίδα των Νόμων του 2018, σημείο 1025, όπως τροποποιήθηκε).
 • 1.3 Κανονισμοί - αυτοί οι Κανονισμοί για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα Bolf.gr
 • 1.4 Ηλεκτρονικό κατάστημα (κατάστημα) - ένας ιστότοπος που διατίθεται στη διεύθυνση www.bolf.gr, μέσω του οποίου ο Πελάτης μπορεί, ειδικότερα, να κάνει παραγγελίες.
 • 1.5 Αγαθά - προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 • 1.6 Συμφωνία πώλησης - σύμβαση για την πώληση αγαθών κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, που συνήφθη μεταξύ της Bolf Sp. z.o.o. και ο Πελάτης, που ολοκληρώθηκε με τη χρήση της ιστοσελίδας του Καταστήματος προκειμένου να πραγματοποιήσει πωλήσεις μέσω Διαδικτύου και να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα.
 • 1.7 Πράξη για τα δικαιώματα των καταναλωτών - η Πράξη της 30ης Μαΐου 2014 (Εφημερίδα των Νόμων του 2019, σημείο 134) ·
 • 1.8 Πράξη για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών - Πράξη της 18ης Ιουλίου 2002 για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Εφημερίδα των Νόμων του 2019, σημείο 123) ·
 • 1.9 Παραγγελία - Δήλωση προθέσεων πελατών που απευθύνεται άμεσα στη σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεων, προσδιορίζοντας ειδικότερα τον τύπο και την ποσότητα των αγαθών.
 • 1.10 Καταναλωτής - νοείται το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί νομική πράξη που δεν συνδέεται άμεσα με την οικονομική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς και το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί νομική πράξη που συνδέεται άμεσα με την οικονομική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν το περιεχόμενο της πράξης αυτής υποδηλώνει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το εν λόγω πρόσωπο, που προκύπτει ιδίως από το αντικείμενο της οικονομικής του δραστηριότητας, η οποία διατίθεται βάσει των διατάξεων του Κεντρικού Μητρώου και των Πληροφοριών για την Οικονομική Δραστηριότητα,
 • 1.11 Πωλητής - Bolf Sp. z o.o. Sp.k. με την έδρα της στη Zielona Góra, οδός Kożuchowska 32.

II. Γενικές διατάξεις

 • 2.1 Οι παρόντες Κανονισμοί καθορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατίθενται στη διεύθυνση www.bolf.gr και τους κανόνες για τη χρήση των υπηρεσιών που προορίζονται για τους πελάτες του Καταστήματος.
 • 2.2 Οι παρόντες κανονισμοί είναι οι κανονισμοί που αναφέρονται στο άρθρο. 8 του νόμου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ·
 • 2.3 Το ηλεκτρονικό κατάστημα Bolf.gr, διαθέσιμο στο www.bolf.gr, διαχειρίζεται από το "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) με έδρα στην Zielona Góra (Ζιελόνα Γκούρα), καταχωρισμένο με τον αριθμό: 0000529285 στο Μητρώο Επιχειρηματιών Εθνικό Μητρώο Δικαστηρίων που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο στη Zielona Góra - VIII Commercial Division of the National Court Register, NIP: 9291861928, REGON 360003583, διεύθυνση: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, εφεξής αναφερόμενη και ως Bolf Sp. z o.o. Sp.k.. ή ο Πωλητής ·
  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης)
  Οδός Kożuchowska 32
  65-364 Ζιελόνα Γκόρα
  NIP: 9291861928, REGON 360003583
  Ερωτήσεις σχετικά με παραγγελίες μπορούν να απευθύνονται στο shop@bolf.gr ή τηλ: +48 68 888 03 33 κινητό: +48 737 736 737 (χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης).
  Ερωτήσεις σχετικά με ανταλλαγές, επιστροφές και παράπονα μπορούν να σταλούν στο shop@bolf.gr ή καλώντας στο +48 68 888 03 33 κινητό: +48 737 736 737 (χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης).
 • 2.4 Οι κανονισμοί αυτοί προσδιορίζουν ειδικότερα
  • α. Κανόνες εγγραφής και χρήσης λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • β. Οι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.;
 • 2.5 Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιεί ο πελάτης πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
  • α. Προγράμματα περιήγησης ιστού προαιρετικά: Internet Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • β.Ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768
  • γ. Java Script
 • 2.6 Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Πελάτης θα πρέπει, από μόνος του, να αποκτήσει πρόσβαση σε σταθμό υπολογιστή ή τερματική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 • 2.7 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Bolf Sp. z.o.o (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) Ο χειριστής του καταστήματος Bolf.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για άτομα κάτω των 18 ετών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δυνητικοί πελάτες θα ειδοποιηθούν για τα παραπάνω.
 • 2.8 Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους Κανονισμούς ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου στην αρχική σελίδα του www.bolf.gr, μπορούν να τον κατεβάσουν και να τον εκτυπώσουν.
 • 2.9 Οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που παρέχονται στους ιστότοπους του Καταστήματος, ιδίως οι περιγραφές, οι τεχνικές παράμετροι και οι τιμές απόδοσης, αποτελούν πρόσκληση για σύναψη σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 71 του Αστικού Κώδικα.
 • 2.10 Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως παιδικά ρούχα προορίζονται για παιδιά ηλικίας 3 ετών και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την επίβλεψη ενήλικα.

III. Κανόνες χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

 • 3.1 Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει αγορές στο κατάστημα με εγγραφή του λογαριασμού πελάτη του ή χωρίς εγγραφή.
 • 3.2 Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση και αποδοχή της φόρμας εγγραφής που διατίθεται σε έναν από τους ιστότοπους του Καταστήματος.
  • 3.2.2 Με την εγγραφή ενός λογαριασμού, ο πελάτης αποκτά πρόσβαση στο ιστορικό των αγορών του και σταθερή πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και τη δυνατότητα να τα τροποποιεί μόνος του για την περίοδο κατά την οποία ο διαχειριστής εξουσιοδοτείται να τα επεξεργάζεται σε σχέση με την εφαρμογή των υποχρεώσεων βάσει του νόμου στον τομέα της τεκμηρίωσης των πωλήσεων. Επιπλέον, ο λογαριασμός πελάτη επιτρέπει εύκολη επιστροφή ή παράπονα αγορασμένων προϊόντων.
  • 3.2.3 Ο εγγεγραμμένος λογαριασμός πελάτη διαγράφεται 5 χρόνια μετά την τελευταία αγορά σε περίπτωση αδράνειας.
  • 3.2.4 Ο πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον διαχειριστή να διαγράψει τον λογαριασμό πελάτη του στέλνοντας ένα e-mail στον διαχειριστή admin@bolf.com
 • 3.3Σε περίπτωση αγορών χωρίς εγγραφή, ο Πελάτης, μαζί με το μήνυμα που επιβεβαιώνει την παραγγελία, θα λάβει ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό Πελάτη επίσης στο στάδιο της οριστικοποίησης της παραγγελίας, π.χ. στάδιο εκπλήρωσης της παραγγελίας, αλλαγή διεύθυνσης παράδοσης ή επιστροφή ή υποβολή καταγγελίας για τα αγορασμένα προϊόντα.
 • 3.4 Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων πελατών του καταστήματος είναι η Bolf Sp. z.o.o. με έδρα στη Zielona Góra στη διεύθυνση οδός Kożuchowska 32;
 • Για την προστασία των ατόμων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ, δηλαδή στην εκτέλεση της σύμβασης πώλησης με τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς και προκειμένου να αναληφθεί δράση κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την περίοδο που απαιτείται για την εφαρμογή της σύμφωνα με τους Κανονισμούς και στη συνέχεια για την περίοδο που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις της γενικά εφαρμοστέας νομοθεσίας.
  Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας με τους όρους που καθορίζονται στους Κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που προκύπτουν από την εκτέλεση νομικών υποχρεώσεων από τον διαχειριστή στον τομέα των online πωλήσεων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για την εφαρμογή της σύμβασης πώλησης. Η μη παροχή των δεδομένων θα εμποδίσει την επεξεργασία της παραγγελίας. Τα προσωπικά δεδομένα στον βαθμό που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας μπορούν να διατίθενται σε οντότητες που παρέχουν υποστήριξη στον διαχειριστή βάσει εξωτερικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις συμβάσεις εμπιστοσύνης επεξεργασίας που έχουν συναφθεί, καθώς και οντότητες και φορείς εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • 3.5 Εάν ο Αγοραστής δώσει ξεχωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό εντός του πεδίου που αναφέρεται στη συγκατάθεση.
 • 3.6 Κατά την εγγραφή ή σε μεταγενέστερο χρόνο, ο Πελάτης μπορεί να συμφωνήσει να λάβει ένα ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή ένα ενημερωτικό δελτίο SMS επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο. Η έκφραση της παραπάνω συγκατάθεσης ισοδυναμεί με συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Bolf Sp. z o. o., προκειμένου να υλοποιηθεί η άμεση εμπορία δικών τους προϊόντων και να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και χρησιμοποιώντας τελικές συσκευές τηλεπικοινωνιών, εμπορικές πληροφορίες που καθορίζονται στον νόμο της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Bolf Sp. z o. o. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) με έδρα τη Zielona Góra. Η συγκατάθεση που εκφράζεται είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Καταργήστε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS;
 • 3.7 Συμπληρώνοντας τη φόρμα πληρωμής για τα παραγγελθέντα προϊόντα, ο πελάτης μπορεί επιπλέον να συμφωνήσει επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο για:
  • α. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό μορφή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Bolf Sp. z o. o. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) με έδρα στη Zielona Góra (οδός Kożuchowska 32), προκειμένου να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο με τη γνώμη σχετικά με το αγορασμένο προϊόν / συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Bolf.gr και να το δημοσιεύσετε στον ιστότοπο του Καταστήματος. Η παραπάνω συγκατάθεση είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στις λεπτομέρειες της παραγγελίας;
  • β. Για την παροχή προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφοριών σχετικά με την αγορά / συναλλαγή στο κατάστημα Bolf.gr, στις ακόλουθες οντότητες:
   • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Κολωνία, Γερμανία, Commercial Register (HRB) 32735, NIP-EU: DE 812 947 877
   • Ene Ceneo.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Πόζναν, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON 365338986
   • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
   • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS 0000463736, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207
   • Η εταιρεία Skąpiec.pl sp. Z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, NIP 8971781582, REGON 021834370
   • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Βαρσοβία, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
   • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
   • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
 • με σκοπό τη γνώμη για το αγορασμένο προϊόν ή / και το Κατάστημα και την τοποθέτησή του στους ιστότοπους των προαναφερόμενων οντοτήτων. Η παραπάνω συγκατάθεση είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στη διεύθυνση admin@bolf.com.
 • 3.8 Οι πελάτες που έχουν καταχωρίσει λογαριασμό Πελάτη έχουν μόνιμη πρόσβαση στα δεδομένα τους και τη δυνατότητα να τα διορθώσουν συνδέοντας τον λογαριασμό τους μέσω της ιστοσελίδας www.bolf.gr. Ανεξάρτητα από τον λογαριασμό Πελάτη, κάθε Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωσης), διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία και δικαίωμα για τη μεταφορά δεδομένων. Ο αγοραστής έχει επίσης το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας εξαρτάται ουσιαστικά από τους νομικούς λόγους στους οποίους βασίζεται η συγκεκριμένη επεξεργασία. Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή admin@bolf.com
 • 3.9 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) μπορεί να στερήσει από τον Πελάτη το δικαίωμα χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και να περιορίσει την πρόσβασή του σε ορισμένους ή σε όλους τους πόρους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, με άμεση ισχύ, σε περίπτωση παραβίασης των Κανονισμών από τον Πελάτη, ιδίως όταν Πελάτης:
  • α. Παρέχονται ψευδή, ανακριβή ή παλιά δεδομένα, παραπλανητικά ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • β. Παραβίασε τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ιδίως τα προσωπικά δικαιώματα άλλων πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος ·
  • γ. Έχει διαπράξει άλλες συμπεριφορές που θα αναγνωριστούν από τον Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) για συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ισχύουσα νομοθεσία ή γενικές αρχές χρήσης του Διαδικτύου ή βλάβης του καλού ονόματος του Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης);
 • 3.10 Πρόσωπο που έχει στερηθεί το δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης).
 • 3.11 Ο πελάτης υποχρεούται ιδίως:
  • α. Να μην παρέχουν ή να μεταδίδουν περιεχόμενο που απαγορεύεται από το νόμο, π.χ. περιεχόμενο που προωθεί τη βία, είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει προσωπικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα τρίτων.
  • β. Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό κατάστημα με τρόπο που δεν παρεμβαίνει στη λειτουργία του, ιδίως μέσω της χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού ή συσκευών ·
  • γ. Απέχετε από ενέργειες όπως: αποστολή ή δημοσίευση ανεπιθύμητων εμπορικών πληροφοριών (spam) εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • δ. Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό κατάστημα με τρόπο που δεν είναι ενοχλητικός για άλλους πελάτες και για το Bolf Sp. z o.o (εταιρία περιορισμένης ευθύνης).
  • ε. Χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα μόνο για προσωπική χρήση.
  • ΣΤ. Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό κατάστημα με τρόπο συνεπή με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τις διατάξεις των Κανονισμών, καθώς και τις γενικές αρχές χρήσης του Διαδικτύου.
 • 3.12 Η αποδοχή των κανονισμών ισοδυναμεί με συμφωνία λήψης τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή που απαιτείται από τις διατάξεις του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004. στον φόρο αγαθών και υπηρεσιών.
 • 3.13 Η καρτέλα Επαφή περιέχει στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων που παρακολουθεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Bolf Sp. z o. o. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) Σε περίπτωση πιθανής παραβίασης των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Για λόγους ασφάλειας των δεδομένων των πελατών μας, όλες οι παρατηρήσεις θα ελεγχθούν άμεσα προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των επεξεργασμένων δεδομένων.
 • 3.14 Οι πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων από τον ιστότοπο www.bolf.gr περιλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου. Πολιτική Απορρήτου.

IV. Διαδικασία σύναψης της σύμβασης πώλησης και εκτέλεσης της σύμβασης

 • 4.1 Για να συνάψετε μια Συμφωνία Πωλήσεων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, μεταβείτε στον ιστότοπο www.bolf.gr, επιλέξτε το προϊόν, τη μάρκα, το χρώμα και το μέγεθος, λαμβάνοντας περαιτέρω τεχνικά βήματα με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται για τον πελάτη και τις διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελιδα;
 • 4.2 Η επιλογή των Αγαθών που έχει παραγγείλει ο Πελάτης γίνεται με την προσθήκη τους στο καλάθι.
 • 4.3 Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας - έως ότου πατηθεί το κουμπί "Κάντε την παραγγελία" - ο Πελάτης μπορεί να τροποποιήσει τα εισαγόμενα δεδομένα και την επιλογή των Αγαθών. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται για τον Πελάτη και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.
 • 4.4 Αφού ο Πελάτης που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει παράσχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα, θα εμφανιστεί μια περίληψη της παραγγελίας που πραγματοποιήθηκε. Η περίληψη της παραγγελίας που πραγματοποιήθηκε θα περιέχει πληροφορίες για:
  • α. Το αντικείμενο της σύμβασης,
  • β. Την μονάδα και την συνολική τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων και το κόστος παράδοσης,
  • γ. Τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμή,
  • δ. Η επιλεγμένη μέθοδος παράδοσης,
  • ε. Τον χρόνο παράδοση
 • 4.5 Για την αποστολή της Παραγγελίας, είναι απαραίτητο να αποδεχτείτε το περιεχόμενο των Κανονισμών, να δώσετε προσωπικά δεδομένα που έχουν επισημανθεί ως υποχρεωτικά και να πατήσετε το κουμπί "Παραγγελία, πληρωμή".
 • 4.6 Εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεση που αναφέρεται στο σημείο 3,9 επιστολή α) εντός 14 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παραγγελία θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτημα να δημοσιευτεί γνώμη για το αγορασμένο προϊόν ή / και τη συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Bolf.gr, το οποίο μπορεί να αναρτηθεί στον ιστότοπο Bolf.gr.
 • 4.7 Εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεση που αναφέρεται στο σημείο 3,9 επιστολή β) υπηρεσίες:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Κολωνία, Γερμανία, Commercial Register (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • Ceneo.pl sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Πόζναν, KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON 365338986
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • VSC Sp. z o.o. sp.k., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, KRS 0000463736, NIP 899-255-54-48, REGON 020203207
  • Spółka Skąpiec.pl sp.z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS 0000412961, NIP 8971781582, REGON 021834370
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Βαρσοβία, 50-381 Βρότσλαβ, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται στην παραγγελία με αίτημα για ανατροφοδότηση σχετικά με το αγορασμένο προϊόν συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. Οι γνώμες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο για προϊόντα, υπηρεσίες, οντότητες που πωλούν ή παρέχουν υπηρεσίες παρέχουν σε άλλους Αγοραστές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών στα ηλεκτρονικά καταστήματα.
 • 4.8 Η αποστολή της παραγγελίας από τον Πελάτη συνιστά δήλωση βούλησης για ολοκλήρωση με την Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) Συμβάσεις πώλησης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
 • 4.9 Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται στα Πολωνικά, με το περιεχόμενο σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
 • 4.10 Οι προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Είναι δυνατή η χρήση ενός κωδικού έκπτωσης με μία παραγγελία.
 • 4.11 Με την παραγγελία αγαθών, ο Πελάτης μπορεί επίσης να παραγγείλει από τον Πωλητή την υπηρεσία συσκευασίας των Αγαθών για δώρο. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας είναι ορατό στη φόρμα Παραγγελίας και βαρύνει τον Πελάτη. Για την παραγγελία αυτής της υπηρεσίας, ο Πελάτης επιλέγει το κατάλληλο πεδίο στη φόρμα Παραγγελίας.
 • 4.12 Εκτός εάν ο Κανονισμός ορίζει διαφορετικά, οι διατάξεις που αφορούν τη μέθοδο και το χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης και τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών αυτής της σύμβασης εφαρμόζονται αναλόγως στη σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας περιτύλιξης των εμπορευμάτων για δώρο.
 • 4.13 Παραγγέλλοντας την υπηρεσία συσκευασίας των Αγαθών ως δώρο, ο Πελάτης συμφωνεί με την πλήρη εκτέλεσή του από τον Πωλητή πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση που καθορίζεται στα κεφάλαια VIII και IX των Κανονισμών και αναγνωρίζει ότι μετά την εκτέλεσή του Πωλητής, θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που καθορίζεται στα κεφάλαια VIII και IX των Κανονισμών.

V. Αγορά αγαθών στο πλαίσιο ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών εντός της ΕΕ για φορολογούμενους ΦΠΑ που προσδιορίζονται για σκοπούς ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 • 5.1 Πότε η δραστηριότητα / συναλλαγή θεωρείται ως ενδοκοινοτική παροχή αγαθών; Η πράξη θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών όταν πληρούνται από κοινού οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • α. Τα εμπορεύματα θα εξαχθούν από το έδαφος της χώρας, νοούνται ως έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας και πραγματοποιούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο. 7 του νόμου περί ΦΠΑ στο έδαφος κράτους μέλους διαφορετικού από το έδαφος της Πολωνίας ·
  • β. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε προς όφελος εργολάβου που είναι φορολογούμενος ΦΠΑ και προσδιορίστηκε για σκοπούς ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο έδαφος της ΕΕ ·
 • 5.2Ποιος είναι ο αντισυμβαλλόμενος στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές;
  Ο ανάδοχος είναι φορολογούμενος ΦΠΑ που προσδιορίζεται για σκοπούς ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός της επικράτειας της ΕΕ (δηλ. Έχει έγκυρο ΑΦΜ ΕΕ) ή είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο που δεν είναι φορολογούμενος ΦΠΑ και έχει ταυτοποιηθεί για σκοπούς -Συναλλαγές της Κοινότητας εντός της επικράτειας της ΕΕ (δηλαδή έχει έγκυρο ΑΦΜ ΕΕ)
 • 5.3Προκειμένου να πραγματοποιήσετε ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών στο κατάστημά μας, επιλέξτε "Εταιρεία" στα δεδομένα του παραγγέλλοντος, επιλέξτε τη χώρα προορισμού παράδοσης και επιλέξτε την επιλογή „Είμαι φορολογούμενος ΦΠΑ ΕΕ. Παραγγέλνω χωρίς ΦΠΑ και αναλαμβάνω να το τακτοποιήσω στη χώρα μου ”.
  Μετά τη θετική επαλήθευση των δεδομένων του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΦΠΑ της ΕΕ, θα σας εκδώσουμε τιμολόγιο με συντελεστή ΦΠΑ 0 σύμφωνα με τους κανονισμούς.

VI. Παράδοση

 • 6.1 Η παράδοση των Αγαθών πραγματοποιείται στις χώρες που αναφέρονται στον ιστότοπο, κάντε κλικ στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο πελάτης κατά την παραγγελία.
 • 6.2 Η παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών πραγματοποιείται μέσω: Πολωνικά Ταχυδρομεία με παράδοση στο σπίτι του πελάτη, παραλαβή στο πρατήριο καυσίμων Orlen και παραλαβή στα γραφεία των Πολωνικών Ταχυδρομείων, εταιρεία ταχυμεταφορών DPD, φορέας εφοδιαστικής "Paczkomaty InPost", μόνο στο έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, και προσωπική παραλαβή στο κατάστημα χαρτικών στη διεύθυνση οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra. Τα έξοδα παράδοσης αναφέρονται λεπτομερώς στη σελίδα κάντε κλικ εδώ. Εκτός Πολωνίας, η παράδοση γίνεται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών DHL και του Πολωνικού Ταχυδρομείου,
 • 6.3 Η περίοδος παράδοσης είναι 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της Παραγγελίας από τον Πελάτη. Η παράδοση ξένων αποστολών είναι από 7 έως 10 εργάσιμες ημέρες.
 • 6.4 Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους κανονισμούς ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου στην κύρια σελίδα www.bolf.gr, να τον κατεβάσουν και να τον εκτυπώσουν. Η ενοποίηση, η ασφάλεια, η αποκάλυψη και η επιβεβαίωση στον Πελάτη των ουσιωδών διατάξεων της Συμφωνίας για την Πώληση Αγαθών πραγματοποιείται με την αποστολή στον Πελάτη ηλεκτρονικού τιμολογίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται κατά την έννοια του άρθρου. 2 σημείο 32 του νόμου περί ΦΠΑ.

VII. Τιμές και τρόποι πληρωμής

 • 7.1 Οι τιμές των Αγαθών δίνονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή), των δασμών και όλων των άλλων στοιχείων.
 • 7.2 Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει το τίμημα:
  • α. Με μεταφορά στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού: αριθμός λογαριασμού: 53 1140 1850 0000 2925 9200 1005 SWIFT : BREXPLPWMBK;
  • β. Πληρωμή στο σύστημα PayU, Paypal.
  • γ. Με μετρητά και με κάρτα κατά την προσωπική παραλαβή σε στάσιμο κατάστημα.
  • δ. Πληρωμή μέσω Visa ή Mastercard. Η πιστωτική κάρτα θα χρεωθεί την επομένη της παραγγελίας.
 • 7.3 Παραγγελίες με δυνατότητα αντικαταβολής (αντικαταβολή) μπορούν να τοποθετηθούν μόνο μέχρι το μέγιστο ποσό των 1000 PLN. Οι παραγγελίες για ποσά που υπερβαίνουν το όριο των 1.000 PLN διεκπεραιώνονται μόνο με την προπληρωμή.

  VIII. Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης

 • 8.1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία και χωρίς έξοδα, εκτός από τα έξοδα που καθορίζονται στα σημεία 8.6., 8.8.
 • 8.2. Η περίοδος υπαναχώρησης: α) η σύμβαση πώλησης ξεκινά με την κατοχή των Αγαθών από τον Καταναλωτή ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν εκτός του μεταφορέα, και στην περίπτωση συμβολαίου πώλησης που περιλαμβάνει πολλά Αγαθά που παραδίδονται ξεχωριστά, παρτίδες ή τμηματικά - από την κατοχή του τελευταίου Αγαθού, παρτίδας ή μέρους, β) για άλλες συμβάσεις - από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
 • 8.3. Ο καταναλωτής μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση υποβάλλοντας στον Πωλητή δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης δήλωσης με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικά, με φαξ, e-mail, χρησιμοποιώντας το πρότυπο φόρμας που διατίθεται στον ιστότοπο του Καταστήματος, έως υποβολή δήλωσης στον ιστότοπο του Καταστήματος). Διεύθυνση: CzechLogistic – BOLF, οδός 26 Οκτωβρίου 150 (Econt DEPO), 54453 Thessaloniki, shop@bolf.gr . Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί να στείλετε μια δήλωση πριν από τη λήξη της.
 • 8.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, η σύμβαση θεωρείται άκυρη.
 • 8.5. Ο Πωλητής οφείλει αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του Καταναλωτή σχετικά με την απόσυρση από τη σύμβαση, να επιστρέψει στον Καταναλωτή όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των Αγαθών, με την επιφύλαξη του σημείου 8.7. Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Καταναλωτής, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά με διαφορετικό τρόπο επιστροφής, ο οποίος δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για αυτόν. Ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που λαμβάνονται από τον Καταναλωτή έως ότου επιστραφούν τα Εμπορεύματα ή ο Καταναλωτής παρέχει απόδειξη της επιστροφής του, ανάλογα με το γεγονός που θα συμβεί πρώτο.
 • 8.6. Εάν ο Καταναλωτής έχει επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης των Αγαθών διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος που πραγματοποιήθηκε από τον Καταναλωτή.
 • 8.7. Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα στον Πωλητή αμέσως, αλλά όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αποχώρησε από τη σύμβαση. Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί η επιστροφή των Αγαθών πριν από τη λήξη του. Παρακαλώ στείλτε το προϊόν πίσω στην ακόλουθη διεύθυνση: CzechLogistic – BOLF. Ul. 26 Οκτωβρίου 150 (Econt DEPO), 54453 Thessaloniki.
 • 8.8. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αναλάβει το άμεσο κόστος επιστροφής των Αγαθών
 • 8.9. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις μεθόδους επιστροφής των αγαθών που προσφέρει ο Πωλητής: αποστολή επιστροφής μέσω της υπηρεσίας κλειδώματος δεμάτων InPost ή της Πολωνικής Ταχυδρομείου. Για τη χρήση μιας από αυτές τις επιλογές επιστροφής, θα χρεωθείτε με χρέωση 19 PLN (κόστος αποστολής + σταθερό τέλος μεταφοράς). Το ποσό που θα μεταφέρουμε για τα επιστρεφόμενα αγαθά θα μειωθεί κατά αυτήν την αξία. Λεπτομέρειες και οδηγίες αποστολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: bolf.gr. Εάν η ανάκληση από τη σύμβαση πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο αγοραστής θα λάβει ένα διορθωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στο οποίο συμφωνεί.
 • 8.10. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του Αγαθού ως αποτέλεσμα της χρήσης του με τρόπο που υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Αγαθού.
 • 8.11. Το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δεν δικαιούται ο Καταναλωτής σε περίπτωση συμβάσεων:
  • α. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας που σχετίζεται με τη συσκευασία του αγαθού για δώρο, το οποίο, σύμφωνα με το σημείο 4.11 - 4.13 του κεφαλαίου IV των Κανονισμών, έχουν εφαρμοστεί πλήρως από τον Πωλητή με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή.
  • β. Στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα μη προκατασκευασμένο είδος, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή ή που εξυπηρετεί την ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών ·
  • γ. Στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα προϊόν που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση.

IX. Εθελοντικό δικαίωμα υπαναχώρησης, η λεγόμενη επιστροφή αγαθών.

 • 9.1. Ανεξάρτητα από το νόμιμο δικαίωμα του Καταναλωτή να αποχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα Εμπορεύματα του Πωλητή που καθορίζονται στο Κεφάλαιο VIII των Κανονισμών, εισάγεται το δικαίωμα εθελούσιας υπαναχώρησης από τη σύμβαση και επιστροφής των Αγαθών Πωλητή που καθορίζονται σε αυτό το κεφάλαιο.
 • 9.2 Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί εντός 30 ημερών χωρίς αιτιολογία και χωρίς έξοδα, εκτός από τα έξοδα που αναφέρονται στα σημεία 9.8., 9.10.
 • 9.3. Η περίοδος για την εκούσια υπαναχώρηση: α) η σύμβαση πώλησης ξεκινά με την κατοχή των Αγαθών από τον Καταναλωτή ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν εκτός του μεταφορέα, και στην περίπτωση σύμβασης πώλησης που περιλαμβάνει πολλά Εμπορεύματα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή τμηματικά - από την κατοχή του τελευταίου αγαθού, παρτίδας ή μέρους, β) για άλλες συμβάσεις - από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
 • 9.4. Ο καταναλωτής μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη σύμβαση υποβάλλοντας μια δήλωση σύμβασης στον Πωλητή (συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ, e-mail, χρησιμοποιώντας το πρότυπο φόρμας που διατίθεται στον ιστότοπο του Καταστήματος, υποβάλλοντας μια δήλωση στην ιστοσελίδα του Καταστήματος). Διεύθυνση: CzechLogistic – BOLF ,Ul. 26 Οκτωβρίου 150 (Econt DEPO), 54453 Thessaloniki. Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί να στείλετε μια δήλωση πριν από τη λήξη της.
 • 9.5. Για τους σκοπούς αυτών των κανονισμών και τη λειτουργία του Καταστήματος, η "εθελοντική υπαναχώρηση " θα αναφέρεται επίσης ως "επιστροφή".
 • 9.6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, η σύμβαση θεωρείται άκυρη.
 • 9.7. Ο Πωλητής οφείλει αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης του Καταναλωτή σχετικά με την οικειοθελή υπαναχώρηση από τη σύμβαση, να επιστρέψει στον Καταναλωτή όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των Αγαθών, με την επιφύλαξη του σημείου 9.8. Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Καταναλωτής, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά με διαφορετικό τρόπο επιστροφής, ο οποίος δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για αυτόν. Ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που λαμβάνονται από τον Καταναλωτή προς • τη στιγμή της παραλαβής των Αγαθών πίσω ή την παράδοση από τον Καταναλωτή απόδειξης της επιστροφής του, ανάλογα με το ποιο συμβάν συμβεί πρώτο.
 • 9.8. Εάν ο Καταναλωτής έχει επιλέξει μια μέθοδο παράδοσης των Αγαθών διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος που πραγματοποιήθηκε από τον Καταναλωτή.
 • 9.9. Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα Εμπορεύματα στον Πωλητή αμέσως, αλλά όχι αργότερα από 30 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αποχώρησε οικειοθελώς από τη σύμβαση. Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί η επιστροφή των Αγαθών πριν από τη λήξη του. Παρακαλούμε στείλτε μας τα αγαθά στην ακόλουθη διεύθυνση: CzechLogistic – BOLF. οδός 26 Οκτωβρίου 150 (Econt DEPO), 54453 Thessaloniki.
 • 9.10. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αναλάβει το άμεσο κόστος επιστροφής των Αγαθών.
 • 9.11. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις μεθόδους επιστροφής των αγαθών που προσφέρει ο Πωλητής: αποστολή επιστροφής μέσω της υπηρεσίας κλειδώματος δεμάτων InPost ή της Poczta Polska. Για τη χρήση μιας από αυτές τις επιλογές επιστροφής, θα χρεωθείτε με χρέωση 19 PLN (κόστος αποστολής + σταθερό τέλος μεταφοράς). Το ποσό που θα μεταφέρουμε για τα επιστρεφόμενα αγαθά θα μειωθεί κατά αυτήν την αξία. Λεπτομέρειες και οδηγίες αποστολής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: Bolf.gr. Εάν η εκούσια υπαναχώρηση από τη σύμβαση έγινε μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο αγοραστής θα λάβει ένα διορθωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο, στο οποίο συμφωνεί.
 • 9.12. Ο καταναλωτής ευθύνεται για μείωση της αξίας του Αγαθού ως αποτέλεσμα της χρήσης του με τρόπο που υπερβαίνει αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Αγαθού.
 • 9.13. Η παράταση της νόμιμης προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης και την επιστροφή των εμπορευμάτων του πωλητή από 14 ημέρες σε 30 ημέρες είναι δικαίωμα που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του νόμιμου δικαιώματος του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και η επιστροφή των Αγαθών Πωλητή που καθορίζονται στο Κεφάλαιο VIII των Κανονισμών ή σε αυτό το δικαίωμα δεν περιορίζεται με κανέναν τρόπο.
 • 9.14. Μια υποδειγματική διαδικασία σχετικά με τη δυνατότητα του Καταναλωτή να ασκήσει το δικαίωμα της οικειοθελούς υπαναχώρησης περιγράφεται στην καρτέλα του Καταστήματος με θέμα "Ανταλλαγές και επιστροφές", η οποία είναι αφιερωμένη μόνο στην απόδοση που αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο των Κανονισμών.
 • 9.15. Το προαιρετικό δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση δεν δικαιούται ο Καταναλωτής σε περίπτωση συμβάσεων:
  • α. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας που σχετίζεται με τη συσκευασία του αγαθού για δώρο, το οποίο, σύμφωνα με το σημείο 4.11 - 4.13 του κεφαλαίου IV των Κανονισμών έχουν εφαρμοστεί πλήρως από τον Πωλητή με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή.
  • β. Στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα μη προκατασκευασμένο είδος, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που εξυπηρετεί την ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών ·
  • γ. Στο οποίο το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα προϊόν που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση.

X. Καταγγελίες για τα αγαθά και εγγύηση

 • 10.1 Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά χωρίς ελαττώματα και ευθύνεται έναντι του Πελάτη που είναι Καταναλωτής για τη μη συμμόρφωση των αγαθών με τη συμφωνία (εγγύηση) σύμφωνα με τους όρους του νόμου περί δικαιωμάτων του καταναλωτή. Η ευθύνη του Πωλητή στο πλαίσιο της εγγύησης αποκλείεται σε σχέση με Πελάτες που δεν είναι Καταναλωτές.
 • 10.2 Μπορεί να υποβληθεί καταγγελία για τα αγορασμένα αγαθά, για παράδειγμα: με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση (shop@bolf.gr) ή γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: CzechLogistic – BOLF, οδός 26 Οκτωβρίου 150 (Econt DEPO), 54453 Thessaloniki
 • 10.3 Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο Πωλητής συνιστά να παρέχετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, λεπτομερή περιγραφή των λόγων για την καταγγελία και τις απαιτήσεις στον Πωλητή και, αν είναι δυνατόν, να επισυνάψετε ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την πώληση ή τη φωτοτυπία του.
 • 10.4 Ο Πωλητής αναλαμβάνει να εξετάσει κάθε καταγγελία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Ο Πωλητής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Αγοραστή για τις ενέργειες που έγιναν και το αποτέλεσμα της καταγγελίας.
 • 10.5 Ο πελάτης που ασκεί τα δικαιώματα εγγύησης οφείλει:
  • α. να θέσει τα προς επισκευή ή αντικατάσταση αγαθά στη διάθεση του Πωλητή για παραλαβή, ή
  • β. σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, να επιστρέψετε αμέσως τα αγαθά με έξοδα του πωλητή στη διεύθυνση: CzechLogistic – BOLF, οδός 26 Οκτωβρίου 150 (Econt DEPO), 54453 Thessaloniki
 • 10.6 Για να μπορέσει ο Πωλητής να παραλάβει τα Προϊόντα, ο Πελάτης χρησιμοποιεί μία από τις δύο δωρεάν, διαθέσιμες στο κοινό, μορφές επιστροφής των Προϊόντων που προσφέρει ο Πωλητής στο πλαίσιο της καταγγελίας: 1) παραλαβή της αποστολής σε οποιοδήποτε σημείο ECONT (Czech logistics) · 2) παραλαβή της αποστολής σε οποιοδήποτε γραφείο της Ελληνικής Ταχυδρομίας. Τα στοιχεία σχετικά με τις παραπάνω μορφές επιστροφής των εμπορευμάτων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του καταστήματος στην ενότητα "Καταγγελίες". Η χρήση από τον Πελάτη άλλων μορφών επιστροφής των Εμπορευμάτων στο πλαίσιο της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής προς παραλαβή, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη συμφωνία για τη μορφή επιστροφής των Εμπορευμάτων με τον εκπρόσωπο του Πωλητή στο τηλέφωνο. +48 68 888 03 33. Τα παραπάνω ισχύουν για την επιστροφή των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση βάσει των διατάξεων περί εγγυήσεων.
 • 10.7 Σε περίπτωση αιτιολογημένης καταγγελίας, τα έξοδα αντικατάστασης ή επισκευής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής που σχετίζονται με την καταγγελία, βαρύνουν τον Πωλητή.
 • 10.8 Στη διαδικασία καταγγελίας, ο Πωλητής δεν προβλέπει εξώδικη επίλυση της διαφοράς.
 • 10.9 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) δεν είναι ο παραγωγός των Αγαθών. Ο κατασκευαστής ευθύνεται βάσει της εγγύησης για τα προϊόντα που πωλούνται υπό τους όρους και για την περίοδο που καθορίζεται στην κάρτα εγγύησης. Εάν το έγγραφο εγγύησης παρέχει τέτοια δυνατότητα, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει τις αξιώσεις του βάσει της εγγύησης απευθείας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του οποίου η διεύθυνση περιλαμβάνεται στην κάρτα εγγύησης.
 • 10.10 Εάν η καταγγελία έχει γίνει αποδεκτή μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο αγοραστής θα λάβει ένα διορθωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο για το οποίο συμφωνεί.

XI. Καταγγελίες σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 • 11.1 Bolf Sp. z o.o (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Κατάστημα λειτουργεί σωστά, στο βαθμό που προκύπτει από τις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και αναλαμβάνει να εξαλείψει τυχόν παρατυπίες που αναφέρθηκαν από πελάτες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ·
 • 11.2 Ο πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) σχετικά με τυχόν παρατυπίες ή διακοπές στη λειτουργία της ιστοσελίδας του Online Store,
 • 11.3 Παρατυπίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος ενδέχεται να αναφέρονται από τον Πελάτη γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) ,οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, με e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: shop@bolf.gr ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.
 • 11.4 Στην καταγγελία, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει το όνομα και το επώνυμό του, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον τύπο και την ημερομηνία παρατυπιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος.
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) αναλαμβάνει να εξετάσει κάθε καταγγελία εντός 14 ημερών και, εάν δεν ήταν δυνατό, να ενημερώσει τον πελάτη εντός αυτής της περιόδου, όταν θα εξεταστεί η καταγγελία ·

XII. Τελικές διατάξεις

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) είναι ο κάτοχος όλων των φωτογραφιών προϊόντων, γραφικών και λογότυπων και έχει πλήρη πνευματικά δικαιώματα σε αυτά. Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) έχει επίσης τις κατάλληλες άδειες για τη χρήση των φωτογραφιών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαφημιστικών banner. Η αντιγραφή, επεξεργασία, κοινή χρήση, δημοσίευση και χρήση τους προς πώληση απαγορεύεται και μπορεί να επιφέρει ποινικές κυρώσεις. Bolf Sp. z o.o (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) δεν επιτρέπει τη χρήση, διάδοση και διανομή τους χωρίς τη γνώση και τη γραπτή συγκατάθεση υπό τον πόνο των αξιώσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και διάπραξη κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ·
 • 12.2 Επίλυση πιθανών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) και τον Πελάτης που είναι Καταναλωτής υπάγονται στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • 12.3 Επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ της Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) που διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα και τον πελάτη που δεν είναι καταναλωτής υποβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια λόγω της έδρας της Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης);
 • 12.4 Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 524/2013 της 21ης ​​Μαΐου 2013 σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για καταναλωτικές διαφορές και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22 / ΕΚ (Κανονισμός σχετικά με το ODR σε καταναλωτικές διαφορές) (Εφημερίδα των Νόμων UE.L No. 165, σελ. 1), οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιλύουν διαφορές με επιχειρηματίες που συνάπτουν διαδικτυακές συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών, εξωδικαστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΕ. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στη διαθέσιμη φόρμα στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Bolf Sp. z o.o. Sp.k. (εταιρία περιορισμένης ευθύνης) με σκοπό την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, είναι το shop@bolf.gr..
 • 12.5 Ένας πελάτης που είναι καταναλωτής από τη Δημοκρατία της Πολωνίας έχει το δικαίωμα να εξετάζει καταγγελίες και να διεκδικεί αξιώσεις: 1) μέσω δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης επαρχιακών επιθεωρητών εμπορικής επιθεώρησης, 2) ενώπιον μόνιμων φιλικών καταναλωτικών δικαστηρίων σε επαρχιακούς επιθεωρητές εμπορικής επιθεώρησης.
 • 12.6 Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παρόντες κανονισμούς, εφαρμόζονται οι διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Αστικού Κώδικα, του Νόμου περί παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, του Νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων και άλλες σχετικές διατάξεις του πολωνικού δικαίου.
 • 12.7 Τα μέρη αποκλείουν την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις για τη διεθνή πώληση αγαθών.
pixel