Πνευματικη ιδιοκτησια

@Copyright Η εταιρεια Bolf Sp. είναι ο ιδιοκτήτης όλου του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο www.bolf.gr, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των φωτογραφιών προϊόντων, των γραφικών και των λογότυπων, και κατέχει πλήρη πνευματικά δικαιώματα, τα οποία υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 4ης Φεβρουαρίου 1994 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Η εταιρεια Bolf Sp. z o.o. κατέχει επίσης τις σχετικές άδειες χρήσης των εικόνων που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των διαφημιστικών banners. Η εταιρεια Bolf Sp. z o.o. δεν επιτρέπει καμία χρήση των έργων αυτών, ιδίως τη χρήση, αντιγραφή, διανομή ή διάδοσή τους, χωρίς τη γνώση και την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Bolf Sp. z o.o. υπό τον κίνδυνο κατάλληλων αξιώσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και ποινικής δίωξης. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η διάθεση και η δημοσίευση, καθώς και η χρήση για σκοπούς πώλησης, εν όλω ή εν μέρει, οποιουδήποτε έργου που αποτελεί αντικείμενο των δικαιωμάτων της εταιρειας Bolf Sp. z o.o. και μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με το αστικό και το ποινικό δίκαιο.
pixel